کمترین: 
1979.6
بیشترین: 
1979.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 3 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 مهر 1396 , 1979.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":1979.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398