کمترین: 
58.4
بیشترین: 
58.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 3 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 مهر 1396 , 58.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":58.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398