کمترین: 
802.4
بیشترین: 
802.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 مهر 1396 , 802.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":802.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398