کمترین: 
2498.6
بیشترین: 
2498.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 مهر 1396 , 2498.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":2498.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398