کمترین: 
287.8
بیشترین: 
287.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 3 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 مهر 1396 , 287.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":287.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398