کمترین: 
909.9
بیشترین: 
909.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 3 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 مهر 1396 , 909.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":909.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399