کمترین: 
897.2
بیشترین: 
897.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 3 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 مهر 1396 , 897.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":897.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398