کمترین: 
11151.1
بیشترین: 
11151.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 3 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 مهر 1396 , 11151.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":11151.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398