کمترین: 
431
بیشترین: 
431
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 3 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 مهر 1396 , 431 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":431}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398