کمترین: 
539.8
بیشترین: 
539.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 3 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 مهر 1396 , 539.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":539.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398