کمترین: 
421.4
بیشترین: 
421.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 3 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 مهر 1396 , 421.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":421.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398