کمترین: 
3468.1
بیشترین: 
3468.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 مهر 1396 , 3468.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":3468.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398