کمترین: 
2728.7
بیشترین: 
2728.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 3 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 مهر 1396 , 2728.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":2728.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398