کمترین: 
2998.9
بیشترین: 
2998.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 3 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 مهر 1396 , 2998.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":2998.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398