کمترین: 
509.6
بیشترین: 
509.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 3 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 مهر 1396 , 509.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":509.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398