کمترین: 
961.5
بیشترین: 
961.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 3 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 مهر 1396 , 961.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":961.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398