کمترین: 
4551.7
بیشترین: 
4551.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 3 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 3 مهر 1396 , 4551.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":4551.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398