کمترین: 
4015.7
بیشترین: 
4015.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 3 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 3 مهر 1396 , 4015.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":4015.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398