کمترین: 
3364.5
بیشترین: 
3364.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 3 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 3 مهر 1396 , 3364.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 09:40","price":3364.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398