کمترین: 
634000
بیشترین: 
634000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 2 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 مهر 1396 , 634000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 13:06","price":634000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398