کمترین: 
1070
بیشترین: 
1070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 2 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 مهر 1396 , 1070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 13:00","price":1070}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398