کمترین: 
3892
بیشترین: 
3893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 2 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 مهر 1396 , 3892 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 12:10","price":3892},{"date":"1396/07/02 12:40","price":3893},{"date":"1396/07/02 13:10","price":3892}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398