کمترین: 
1197000
بیشترین: 
1200000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 مهر 1396 , 1199000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 11:54","price":1200000},{"date":"1396/07/02 12:06","price":1197000},{"date":"1396/07/02 14:36","price":1199000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398