کمترین: 
623
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 2 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 مهر 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 11:40","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398