کمترین: 
3229
بیشترین: 
3234
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 2 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 مهر 1396 , 3229 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 11:40","price":3234},{"date":"1396/07/02 11:50","price":3232},{"date":"1396/07/02 12:20","price":3231},{"date":"1396/07/02 14:50","price":3230},{"date":"1396/07/02 16:40","price":3229}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398