کمترین: 
1138
بیشترین: 
1139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 2 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 مهر 1396 , 1138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 11:10","price":1139},{"date":"1396/07/02 12:10","price":1138},{"date":"1396/07/02 12:30","price":1139},{"date":"1396/07/02 14:10","price":1138}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398