کمترین: 
2320
بیشترین: 
2320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 2 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 مهر 1396 , 2320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 10:30","price":2320}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398