کمترین: 
4089
بیشترین: 
4104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 مهر 1396 , 4091 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 10:10","price":4104},{"date":"1396/07/02 11:10","price":4098},{"date":"1396/07/02 11:40","price":4094},{"date":"1396/07/02 11:50","price":4093},{"date":"1396/07/02 12:10","price":4089},{"date":"1396/07/02 12:20","price":4091}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399