کمترین: 
3161
بیشترین: 
3178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 2 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 2 مهر 1396 , 3161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 10:10","price":3178},{"date":"1396/07/02 10:20","price":3176},{"date":"1396/07/02 11:10","price":3174},{"date":"1396/07/02 11:40","price":3168},{"date":"1396/07/02 11:50","price":3164},{"date":"1396/07/02 12:00","price":3162},{"date":"1396/07/02 17:40","price":3161}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398