کمترین: 
5251
بیشترین: 
5256
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 2 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 مهر 1396 , 5255 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 10:10","price":5256},{"date":"1396/07/02 11:40","price":5255},{"date":"1396/07/02 11:50","price":5253},{"date":"1396/07/02 12:00","price":5251},{"date":"1396/07/02 12:50","price":5255}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398