کمترین: 
85572.6
بیشترین: 
85781.3
قیمت شاخص بورس امروز 2 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 مهر 1396 , 85588.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/02 09:40","price":85781.3},{"date":"1396/07/02 09:50","price":85742.3},{"date":"1396/07/02 10:00","price":85715.9},{"date":"1396/07/02 10:10","price":85694.8},{"date":"1396/07/02 11:40","price":85600.7},{"date":"1396/07/02 11:50","price":85604.8},{"date":"1396/07/02 12:00","price":85593.0},{"date":"1396/07/02 12:10","price":85584.3},{"date":"1396/07/02 12:20","price":85588.0},{"date":"1396/07/02 12:30","price":85572.6},{"date":"1396/07/02 12:40","price":85588.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398