کمترین: 
1239000
بیشترین: 
1239000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 1 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 1 مهر 1396 , 1239000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 14:36","price":1239000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398