کمترین: 
2330
بیشترین: 
2340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 1 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 مهر 1396 , 2330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 12:50","price":2340},{"date":"1396/07/01 13:00","price":2330}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398