کمترین: 
3893
بیشترین: 
3896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 1 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 مهر 1396 , 3893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 12:40","price":3896},{"date":"1396/07/01 13:00","price":3895},{"date":"1396/07/01 13:30","price":3894},{"date":"1396/07/01 16:10","price":3893}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398