کمترین: 
1200000
بیشترین: 
1203000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 1 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 1 مهر 1396 , 1203000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 12:18","price":1200000},{"date":"1396/07/01 16:12","price":1202000},{"date":"1396/07/01 16:30","price":1203000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398