کمترین: 
633000
بیشترین: 
633000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 1 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 مهر 1396 , 633000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 12:12","price":633000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398