کمترین: 
495
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 1 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 مهر 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:30","price":495},{"date":"1396/07/01 12:10","price":496},{"date":"1396/07/01 12:50","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399