کمترین: 
622
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 1 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 مهر 1396 , 622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:30","price":622}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398