کمترین: 
487
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 1 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 مهر 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:30","price":487},{"date":"1396/07/01 12:10","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398