کمترین: 
4106
بیشترین: 
4128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 مهر 1396 , 4106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:10","price":4128},{"date":"1396/07/01 10:20","price":4124},{"date":"1396/07/01 11:20","price":4120},{"date":"1396/07/01 12:10","price":4114},{"date":"1396/07/01 12:50","price":4112},{"date":"1396/07/01 13:00","price":4108},{"date":"1396/07/01 17:20","price":4106}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398