کمترین: 
1140
بیشترین: 
1144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 1 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 مهر 1396 , 1140 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:10","price":1144},{"date":"1396/07/01 10:40","price":1143},{"date":"1396/07/01 11:20","price":1142},{"date":"1396/07/01 12:10","price":1141},{"date":"1396/07/01 13:00","price":1140}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398