کمترین: 
5258
بیشترین: 
5266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 1 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 مهر 1396 , 5258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 10:10","price":5265},{"date":"1396/07/01 10:20","price":5264},{"date":"1396/07/01 11:20","price":5261},{"date":"1396/07/01 12:10","price":5266},{"date":"1396/07/01 12:30","price":5265},{"date":"1396/07/01 12:50","price":5266},{"date":"1396/07/01 13:30","price":5265},{"date":"1396/07/01 13:40","price":5264},{"date":"1396/07/01 13:50","price":5262},{"date":"1396/07/01 14:00","price":5261},{"date":"1396/07/01 15:30","price":5258}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398