کمترین: 
1976.2
بیشترین: 
1976.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 1 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 مهر 1396 , 1976.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":1976.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398