کمترین: 
58.5
بیشترین: 
58.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 1 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 مهر 1396 , 58.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":58.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398