کمترین: 
10156.8
بیشترین: 
10156.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 1 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 مهر 1396 , 10156.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":10156.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398