کمترین: 
2481.2
بیشترین: 
2481.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 مهر 1396 , 2481.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":2481.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398