کمترین: 
3186.5
بیشترین: 
3186.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 مهر 1396 , 3186.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":3186.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398