کمترین: 
8916.3
بیشترین: 
8916.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 1 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 مهر 1396 , 8916.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":8916.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398