کمترین: 
287.5
بیشترین: 
287.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 1 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 مهر 1396 , 287.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":287.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398