کمترین: 
8726
بیشترین: 
8726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 1 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 مهر 1396 , 8726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/01 09:10","price":8726}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398